Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.6110.33
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej, Nørlev


Områdets betegnelse: 900.6110.33
Områdets anvendelse: Sommerhusområde
Zonestatus: Sommerhusområde


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusbebyggelse.

Fritliggende bebyggelse med 1 sommerbolig pr. grund.

Der må ikke etableres kælder.

Facadehøjden, fra terræn til facadens skæring med tagfladen, må ikke overstige 3.5 m.

Kun ejendomme, hvis areal er mindst 1200 m2 , må udstykkes og bebygges.
Sommerhuses beboelsesareal må ikke overstige 120 m2.

Friarealer skal fastholdes i sin udstrækning og må ikke bebygges.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 10

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at sikre områdets karakter som sommerhusområde.
Beskrivelse af området
Området ligger ved kysten nord for Nørlev Strandvej.
Området ved Vesterhavsgården er en af de seneste samlede sommerhusudstykninger. Byggeriet blev påbegyndt i 1990´erne.
Området er et meget tidstypisk sommerhusområde og er beliggende i et ret fladt område med små klitter på op til 2 m højde. I dele af området står grundvandet højt. Udstyknings- og bebyggelsesplanen er afpasset efter disse forhold.
Lokalplaner inden for området
480.5 NØRLEV (vedtaget)