Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.6110.31
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Sommerhusområde ved Polarhundsvej, nord for Lønstrup


Områdets betegnelse: 900.6110.31
Områdets anvendelse: Sommerhusområde
Zonestatus: Sommerhusområde


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusbebyggelse.

Fritliggende bebyggelse med 1 sommerbolig pr. grund.

Der må ikke etableres kælder.

Facadehøjden, fra terræn til facadens skæring med tagfladen, må ikke overstige 3,5 m.

Kun ejendomme, hvis areal er mindst 2500 m2 , må udstykkes og bebygges.
Sommerhuses beboelsesareal må ikke overstige 120 m2.

Friarealer skal fastholdes i sin udstrækning og må ikke bebygges.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 10

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at fastholde områdets karakter som sommerhusområde med store grunde.
Beskrivelse af området
Området ligger mellem Knolde Bæk (fredet område) og sommerhusområdet ved Anneksvej.
Der er god afstand mellem husene pga. stor grundstørrelse og fælles friarealer.
Fra området er der udsigt til marker mod syd-vest på modsatte side af bækken samt ud over havet og sommerhusområderne ved kysten.
Sommerhusene er overvejende fra perioden 1970 ? 80.
Lokalplaner inden for området
1 SKALLERUP (vedtaget)
1T1 SKALLERUP (vedtaget)