Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.6110.30
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Sommerhusområde ved Anneksvej, nord for Lønstrup


Områdets betegnelse: 900.6110.30
Områdets anvendelse: Sommerhusområde
Zonestatus: Sommerhusområde


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusbebyggelse.

Fritliggende bebyggelse med 1 sommerbolig pr. grund.

Der må ikke etableres kælder.

Facadehøjden, fra terræn til facadens skæring med tagfladen, må ikke overstige 3,5 m

Kun ejendomme, hvis areal er mindst 2500 m2 , må udstykkes og bebygges.
Sommerhuses beboelsesareal må ikke overstige 120 m2

Friarealer skal fastholdes i sin udstrækning og må ikke bebygges.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 10

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at fastholde områdets karakter som sommerhusområde med store grunde.
Beskrivelse af området
Området ligger i Skallerup med adgang fra Grønne Klitvej.
Området ligger over Lien og består af meget store grunde i et område med tæt skov.
Udstykningen er sket fra Anneksgården, og hovedparten af husene er opført fra 1960´erne og frem.
Lokalplaner inden for området
1 SKALLERUP (vedtaget)
1T1 SKALLERUP (vedtaget)