Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.6110.29
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Sommerhusområde mellem Harrerenden og Skallerup Klit Feriecenter, nord for Lønstrup.


Områdets betegnelse: 900.6110.29
Områdets anvendelse: Sommerhusområde
Zonestatus: Sommerhusområde


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusbebyggelse.

Fritliggende bebyggelse med 1 sommerbolig pr. grund.

Der må ikke etableres kælder.

Facadehøjden, fra terræn til facadens skæring med tagfladen, må ikke overstige 3,5 m.

Kun ejendomme, hvis areal er mindst 1200 m2 , må udstykkes og bebygges.
Sommerhuses beboelsesareal må ikke overstige 120 m2.

Friarealer skal fastholdes i sin udstrækning og må ikke bebygges.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 10

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at fastholde områdets traditionelle karakter.
Beskrivelse af området
Området ligger ved kysten, mellem Harrerenden i syd og Skallerup Klit Feriecenter i nord. Den sydvestlige del af området er karakteristisk idet det er omgivet af nåletræer, som antages at være en tidligere klitplantage.
Den øvrige bebyggelse ligger åbent i klitlandskabet neden for Lien og grænsende op til Knolde Bæk.
Størstedelen af byggeriet er opført i tiden 1970-80, men der er bygget frem til år 2002.

Den yderste del er berørt af klitfredningslinien.
Lokalplaner inden for området
1 SKALLERUP (vedtaget)
480.4a LØNSTRUP (vedtaget)