Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.6110.26
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Sommerhusområde mellem Tranevej og Vibevej m.fl., Furreby, nord for Løkken


Områdets betegnelse: 900.6110.26
Områdets anvendelse: Sommerhusområde
Zonestatus: Sommerhusområde


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusbebyggelse.

Max. bebyggelses%: 10

Der må ikke etableres kælder.

Facadehøjden fra terræn til facadens skæring med tagfladen må ikke overstige 3 m.

Grundstørrelse: min. 800 m2.
Ved grunde større end 1.250 m2 kan op til 50 % af grundarealet udlægges som fælles friareal.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
4.7.0.0 KYSTEN (vedtaget)