Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.6110.25
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Sommerhusområde mellem Jomfrubakkerne og Emil Nielsens vej m.fl., Åsendrup, syd for Løkken


Områdets betegnelse: 900.6110.25
Områdets anvendelse: Sommerhusområde
Zonestatus: Sommerhusområde


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusbebyggelse.
Max. bebyggelses%: 10 %.
Der må ikke etableres kælder.
Facadehøjden fra terræn til facadens skæring med tagfladen må ikke overstige 3 m.
Grundstørrelse: min. 2.000 m2. Ved grunde større end 1.250 m2 kan op til 50 % af grundarealet udlægges som fælles friareal.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
4.3.0.0 LØKKEN (vedtaget)
4.7.0.0 KYSTEN (vedtaget)