Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.6110.24
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Sommerhusområde ved Møllebakkevej og Strandvejen i Lønstrup, nord for Lønstrup.


Områdets betegnelse: 900.6110.24
Områdets anvendelse: Sommerhusområde
Zonestatus: Sommerhusområde


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusbebyggelse og feriebebyggelse.

Der må ikke opføres flere beboelseshuse nord for Møllebakkevej end de i maj 2004 eksisterende.

Ved genopførelse skal bebyggelse placeres med udgangspunkt i det hidtil bebyggede areal.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 10

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at sikre de bevaringsværdige bygninger,
- at sikre områdets åbne karakter.
Beskrivelse af området
Området ligger i Lønstrup by ved Møllebakkevej og Strandvejen.
Området er et højt beliggende sommerhusområde med murede sommervillaer fra perioden 1900-1918.
Særligt karakteristisk er den gamle mølle, der i dag er sommerbolig. Møllevingerne er efter en stormskade nedtaget.

Rødovrehus er en feriekoloni fra 1925, som er tegnet som sommerbolig af arkitekten Hack Kampmann og senere udvidet. Huset hæver sig smukt over bymidten ovenfor den bevoksede skrænt.
Alle de gamle sommerboliger og Rødovrehus er bevaringsværdige og hele området har stor arkitektonisk og historisk værdi.
Lokalplaner inden for området
430.7 LØNSTRUP (vedtaget)