Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.5150.87
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område ved Lyngbyvej, Vittrup


Områdets betegnelse: 900.5150.87
Områdets anvendelse: Rekreativt område
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Området anvendelse fastlægges til landbrugsformål, fritidsformål i form af et mindre fritidsanlæg i forbindelse med dyrehold med publikumsadgang inden for rammerne af et 'besøgslandbrug' samt et fodboldgolfbaneanlæg.


Besøgslandbrug defineres som et traditionelt drevet landbrug indenfor bygningsmæssigt eksisterende rammer, hvor publikum periodevis kan komme og se almindelige danske husdyr og landbrugsproduktion. Områdets anvendelse må
ikke have karakter af minizoo, tivoli, marked, sommerland, el. lign.


Som en del af det mindre fritidsanlægget kan der etableres legeområder med legeredskaber, der er almindeligt forekommende på legepladser i boligområder,
daginstitutioner o.lign.


Bygninger indeholdende publikums- og personalefaciliteter (kiosk/cafe, toiletter
m.v) kan etableres med et samlet areal på maks. 150 m² med udgangspunkt i den eksisterende bebyggelse. Butikken må kun have salg af varegrupper, der naturligt hører til besøgslandbruget eller fodboldgolfbanen. Der kan opføres
mindre læskure (maks. 10 m2) i forbindelse med besøgslandbruget samt en mindre servicebygning (maks. 20 m2) i forbindelse med fodboldgolfbanen.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådets mål:

- Turismen skal udvikles på et bæredygtigt grundlag og skal ske i respekt for værdierne i landskabet, naturen og kulturarven.

- Kommunen skal være et levende turistmål med gode og varierede oplevelser.
Beskrivelse af området
Området ligger nord for Lyngbyvej mellem Vittrup og Nr. Lyngby.


Området anvendes i dag til landbrugsformål og siden 1993 har man også drevet besøgslandbrug på ejendommen. Området er omgivet af landbrugsarealer mod
nord, øst og syd samt af skov mod vest. Mod syd afgrænses området af Lyngbyvej.
Inden for området er der to mindre søer som også udnyttes i forbindelse med besøgslandbrugets aktiviteter.

Lokalplaner inden for området
Ingen fundet