Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.5150.21
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Golf- og ridecenter ved Vrenstedvej, sydøst for Løkken


Områdets betegnelse: 900.5150.21
Områdets anvendelse: Rekreativt område
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål, med golf- og ridebane med de dertil knyttede anlæg og bygninger.
Adgangen til området skal ske fra hovedlandevejen, som forløber vest for området, eller fra Vrenstedvej, som forløber øst for området.
Terrænmæssige reguleringer og beplantninger som ødelægger helhedsindtrykket af den karakter, som området og de omkringliggende arealer tilsammen udgør, må ikke finde sted.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 10

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
4.9.1.2 LØKKEN (vedtaget)
4.9.1.3 LØKKEN (vedtaget)