Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.5131.19
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Campingplads ved Nybæk Plantage, syd for Løkken


Områdets betegnelse: 900.5131.19
Områdets anvendelse: Campingplads
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til ferieformål, med campingplads m.v. med hertil hørende faciliteter.
Området friholdes for bebyggelse, bortset fra enkelte bygninger nødvendige for områdets drift (servicebygninger, hytter o.lign.)
Mulighed for campinghytter på op til 25 m2.
Der må ikke etableres direkte vejadgang til Løkkensvej. Adgang skal ske fra nord af tilkørselsvej, der tilkobles rundkørsel ved Løkkensvej/Ny Strandvej.
Den eksisterende beplantning skal så vidt muligt bevares ubrudt. Der skal fortsat afskærmes med beplantning mod Løkkensvej.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 10

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Et tidligere minkfarmsområde.
Et fladt område med enkelte gennemskærende læbælter, samt afskærmende beplantning mod Løkkensvej.
Naturmæssige bindinger:
- Beskyttet natur (Naturbeskyttelsesloven § 3)
- Naturområde
- Skovbyggelinie mod Nybæk Plantage
Vejbyggelinie langs Løkkensvej på ca. 35 m.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet