Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.5130.14
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Skallerup Klit Feriecenter, nord for Lønstrup


Områdets betegnelse: 900.5130.14
Områdets anvendelse: Feriecentre
Zonestatus: Sommerhusområde


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til ferie- og fritidsformål, med feriebebyggelse, udsalgssteder, fællesanlæg såsom sportshal, restaurant, cafeteria, opholdslokaler, kontor, funktionærbolig og lign. i forbindelse med feriebyens drift.
Bebyggelsen må ikke overstiger 6,5 meter og 1 etage for ferieboligerne og 14 meter for centerbebyggelse/sportshaller.
De offentligt tilgængelige ubebyggelige friarealer bevares i deres naturtilstand som sammenhængende strøg med fri forbindelse til stranden.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at sikre at området ikke yderligere fortættes,
- at fastholde den landskabelige karakter i og omkring bebyggelsen.
Beskrivelse af området
Området ligger ved kysten neden for Lien med adgang fra Grønne Klit Vej.
Stedet opstod som flygtningelejr efter 2. verdenskrig, hvor der blev opstillet omkring 150 hytter. Der er i dag en museumbygning.
Senere blev området en egentlig feriekoloni (Dansk Folkeferie).

Gennem tiden er stedet udbygget flere gange og rummer nu ca. 260 ferieboliger. Centerbygningen har restaurant, supermarked, vandland og sports- og kursusfaciliteter. Feriecenterets hovedbygning ligger meget markant i landskabet.
Det seneste bebyggelse på 54 huse er sket i år 2000 med en landskabsplan, der viderefører de kunstige klitter omkring husene.
Klitlandskabet kiler sig fint ind i mellem bebyggelsen.
Klitfredningslinien berøres ikke af bebyggelsen (med en enkelt undtagelse)
Lokalplaner inden for området
1 SKALLERUP (vedtaget)
480.2b SKALLERUP (vedtaget)