Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.5110.10
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område langs Lyngbyvej, Nr. Lyngby


Områdets betegnelse: 900.5110.10
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: Sommerhusområde


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt formål, med fælles friareal for rammenr. 900.6110.40 og 900.6110.47.
Der kan kun etableres bebyggelse som understøtter områdets rekreative værdi.
I det syd/vestlige hjørne af friarealet kan der etableres en mindre affaldsplads ud mod Kystvejen.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
3.7.8.4 NØRRE LYNGBY (vedtaget)