Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.5110.09
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Poulstrup Plantage, Poulstrup


Områdets betegnelse: 900.5110.09
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastsættes til rekreativt formål.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at skoven forynges og plejes som lysåben skov,
- at der ikke opføres ny bebyggelse i området.
Beskrivelse af området
Kommunalt ejet fredskovsnoteret areal på 2 ha, som grænser om til skoleområdet mod vest og den privatejede Poulstruplund Plantage mod nord. Arealets oprindelige nåletræsbevoksning er i opløsning, og fornyelse som lysåben skov er påbegyndt med bl.a. skovfyr, eg og ædelgran.

I området ligger et klubhus.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet