Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.3160.89
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde (Biogasanlæg), Gårestrupvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 900.3160.89
Områdets anvendelse: Erhvervsområde
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål med biogasanlæg med dertilhørende funktioner. Bygninger og anlæg skal fremstår som en samlet helhed, hvor der tages udgangspunkt i en tilpasning til landskabet. Der skal etableres afskærmende foranstaltninger i form af f.eks. vold eller beplantning.

Bygningshøjde: 18 m. skorstene er undtaget


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for:
- at sikre de fremtidige udviklingsmuligheder for biogasanlægget og
- at biogasanlægget kan fungere med hensynstagen til natur, landskab og naboer.

Beskrivelse af området

Planområdet ligger i det åbne land ca. 1,5 km sydvest for landsbyen Vidstrup. Den nærmeste nabo er en beboelsesejendom 200 m nord for lokalplanområdet. Endvidere findes der også beboelse i stuehuset på samme ejendom som biogasanlægget ligger. Området afgrænses af landbrugsarealer samt mod nordvest af ejendommen Gårestrup Vestergaard. Området er ca. 1,7 ha.

Området anvendes på nuværende tidspunkt til landbrugsformål samt eksisterende biogasanlæg.

Lokalplaner inden for området
900.3160-L04 (vedtaget)