Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.3160.88
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Biogasanlæg øst for Vrå


Områdets betegnelse: 900.3160.88
Områdets anvendelse: Erhvervsområde
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhversformål med
biogasanlæg med dertihørende funktioner.<br/><br/>
Bygninger og anlæg skal fremstår som en samlet helhed, hvor der tages udgangspunkt i en tilpasning til landskabet. Der skal etableres afskærmende foranstaltninger i form af f.eks. vold eller beplantning.<br/><br/>
Bygningshøjde: Maks. 25 m, skorstene er undtaget<br/>

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:<br/>
- at sikre de fremtidige udviklingsmuligheder for biogasanlægget og<br/>
- at biogasanlægget kan opføres og fungere med hensynstagen til natur, landskab og naboer.
Beskrivelse af området
Området er på ca. 8 ha og ligger i et område til landbrugsdrift. Anlægget skal have vejadgang via et nyt ben i rundkørslen Ålborgvej/Vråvej/Vrejlev Klostervej.<br/>
Lokalplaner inden for området
900.3160-L03 (vedtaget)
900.3160-L03a (vedtaget)