Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.3120.04
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde, Aurion bageriet, Poulstrup.


Områdets betegnelse: 900.3120.04
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med bageri samt én bolig.
Der skal sikres udvidelsesmulighed for bageriet.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for at:
- virksomheden Aurion sikres de nødvendige udvidelsesmuligheder,
- området forbliver i landzone.
Beskrivelse af området
Bageriet Aurion er beliggende ved Guldager og har fungeret siden starten af 1980érne. Bageriet fremstiller kun økologiske produkter.
Ejendommen rummer bl.a. et mølleri med vindmølle udover øvrige nødvendige produktionsfaciliteter.
Lokalplaner inden for området
900.3160_L09 (vedtaget)