Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.2140.03
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Blandet bolig og erhverv, Liver Mølle Kro, vest for Hjørring


Områdets betegnelse: 900.2140.03
Områdets anvendelse: Blandet bolig og erhverv
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til blandet bolig- og erhvervsformål, med boligbebyggelse og restaurations- kro- og hotelvirksomhed. Dette omfatter desuden konference-, fritids- og undervisningsformål.

Beplantning i skel skal sikres.

Beskyttelse af Liver Å skal sikres.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at styrke de lokale turismekvaliteter ved at give mulighed for udbygning med værelsesfløj ved Liver Mølle Kro,
- at sikre beskyttelse af Liver Å.
Beskrivelse af området
Liver Mølle Kro er beliggende ved Skallerupvej mellem Hjørring og Lønstrup. Den tidligere vandmølle er i dag indrettet til kro og selskabslokaler og har en naturskøn placering tæt ved Liver Å.
Lokalplaner inden for området
490.10 SØNDERLEV LAND (vedtaget)