Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.2110.02
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Blandet bolig og erhverv, Strandvejen, Tornby


Områdets betegnelse: 900.2110.02
Områdets anvendelse: Blandet byområde
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til blandet byformål, med fritids- og helårsbeboelse, butikker og mindre servicevirksomhed, hotel- og feriepensionat samt lign. ferie- og fritidsformål. Kommunen kan give tilladelse til mindre, ikke generende værkstedsvirksomhed med tilknytning til den enkelte butik og til, at der opføres eller indrettes en bolig (helårs- eller sommerbolig) i tilknytning hertil. Butiksvirksomhed kan kun finde sted i begrænset omfang langs med Strandvejen. Der kan ikke i området indrettes/etableres yderligere værtshuse, diskoteker, grillbarer m.v.
Kun parceller på min. 700 m² må bebygges. Der må på hver grund kun opføres eller indrettes én butik og værkstedsvirksomhed og kun opføres eller indrettes én bolig. Bebyggelsen skal opføres under hensyntagen til omgivelserne.
Det skal tilstræbes, at området primært får helårskarakter evt. med tilknyttede ferieservicefaciliteter. Fritidshuse skal have karakter af helårshuse og må ikke opføres som typesommerhuse.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
1 TORNBY - VIDSTRUP (vedtaget)
604.1 TORNBY (vedtaget)
610.10 TORNBY (vedtaget)