Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.1110.01
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde langs Fruemøllevej, Lønstrup


Områdets betegnelse: 900.1110.01
Områdets anvendelse: Boligområde - Åben lav
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav bebyggelse.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare områdets karakter som boligområde.
Beskrivelse af området
Området ligger ved Fruemøllevej, syd for en mindre plantage og grænsende op til det åbne land i syd.
Der er i området 7 boliger, opført i tiden 1950-60. Boligerne fungerer som lærerboliger og er tilknyttet Skallerup Skole.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet