Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 814.8130.03
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Teknisk anlæg, Sæsing Renseanlæg, Sæsing


Områdets betegnelse: 814.8130.03
Områdets anvendelse: Rensningsanlæg
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål, med tekniske anlæg for kloakforsyningen (pumpestation, forsinkelsesbassin eller mindre renseanlæg).
Områdets disponering, herunder byggeriets form og placering, beplantning, vej- og stiforhold fastlægges i lokalplanen.
Ny bebyggelse skal ske under hensyntagen til omgivelserne, herunder Sæsing by og landskabet.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at Sæsing Renseanlæg og anlæggets område sikres de nødvendige udvidelsesmuligheder,
- at området forbliver i landzone.
Beskrivelse af området
Sæsing Renseanlæg er beliggende på Askebjergvej ved Sæsing.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet