Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 814.2120.01
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Landsbyområde Sæsing


Områdets betegnelse: 814.2120.01
Områdets anvendelse: Landsbyområde
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til blandet byformål, med boliger, offentlige formål, mindre erhverv og værkstedsvirksomhed samt øvrige erhvervsformål.
Der kan inden for området kun udøves virksomhed, som kan indpasses uden genevirkninger i forhold til forureningsfølsomme arealanvendelser.
Boligbebyggelse kan opføres i 1.5 etage.
For anden bebyggelse er der mulighed for 2 etager.
Nybyggeri/ om- og tilbygning skal tilpasses bedst muligt i landsbymiljøet.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav: 25
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil i Sæsing arbejde for:
- at der i landsbyen kan ske et vist byggeri,
-at støtte borgernes muligheder for gode samlingssteder i lokalsamfundet, herunder arealer til sportsudøvelse,
- at planlægge for eventuelle jordbrugsparceller med en beliggenhed, der afrunder byens bebyggelse på naturlig måde.
Beskrivelse af området
Byen er opstået omkring veje, Hørby-banen og mejeri. Smukt beliggende i kuperet terræn. Vest for byen lave arealer med tidligere tørvegravning.
Sæsing var tidligere centrum for et stort opland. Lokal skole og dagligvarebutik er nu nedlagt, og handel mm. sker i dag fortrinsvis i Tårs.
Der er dog stadig et aktivt forsamlingshus og boldklub.
I byen er der flere store erhvervsbygninger.
Den tidligere stationsbygning er i dag bolig.
Lokalplaner inden for området
220.2 SÆSING (vedtaget)