Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 804.5110.02
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Ilbro Teglværkssø syd, Ilbro


Områdets betegnelse: 804.5110.02
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt formål, med grønt område.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at fastholde områdets karakter som nærrekreativt naturområde.
Beskrivelse af området
3,3 ha stort naturområde beliggende syd for Ilbrovej over for Ilbro forsamlingshus. Størstedelen er sø med tagrørsbevoksning med rigt fugleliv. Den nordlige bred langs Ilbrovej anvendes af Ilbro Borgerforening til grillplads og Skt. Hansbål og lignende.

Øst for søen findes et grønt areal, der forpagtes ud til afgræsning (heste).
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet