Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 804.2120.01
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Landsbyområde Ilbro


Områdets betegnelse: 804.2120.01
Områdets anvendelse: Landsbyområde
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til blandet byformål, med boliger, offentlige formål, mindre erhverv og værkstedsvirksomhed samt øvrige erhvervsformål.
Der kan inden for området kun udøves virksomhed, som kan indpasses uden genevirkninger i forhold til forureningsfølsomme arealanvendelser.
Boligbebyggelse kan opføres i 1.5 etage.
For anden bebyggelse er er mulighed for 2 etager.
Nybyggeri/ om- og tilbygning skal tilpasses bedst muligt i landsbymiljøet.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav: 25
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil i Ilbro arbejde for:
- at der i landsbyen kan ske et vist byggeri,
- at særlige bebyggelser eller miljøer i landsbyen bevares / genoprettes,
- at støtte borgernes muligheder for gode samlingssteder i lokalsamfundet, herunder arealer til sportsudøvelse,
-at støtte initiativer, der forbedrer borgernes rekreative anvendelse af de tidligere teglværksområder samt forbedrer landsbyens stinet til omliggende rekreative støttepunkter.
Beskrivelse af området
Ilbro er en gammel vejby få km sydøst for Hjørring. Byen har udviklet sig omkring mejeri, 2 teglværker og station (Hjørring-Hørby banen nedlagt 1953). Landsbyens bebyggelse er langstrakt fortrinsvis omkring Ilbro Byvej, der ligger parallelt med Sæby Landevej.

Byen rummer flere arealkrævende erhverv inden for transport og autobranchen samt murer-, tømrer- og snedkerforretninger. Byen ligger gunstigt i forhold til motorvejen, der har afkørsel mindre end 1 km fra Ilbro.

Ved Ilbro Byvej og Stationsvej kan det gamle landsbymiljø endnu fornemmes. Her ligger ældre bygninger, som ikke er væsentligt forandret, og også den nedlagte stationsbygning, hvis proportioner stadig kan erkendes, men tag og mure er ændret i en nylig modernisering. En kommunal udstykning ved Åsvinget er bebygget med rækkehuse, som er fint tilpasset de omgivende bygninger.

Landsbyen er præget af smukke teglværkssøer (Fuglsig Teglværk lukkede som det sidste i 1988). Ved den nordligste teglværkssø er der mulighed for kommende udstykninger til parcelhuse og tæt-lavt boligbyggeri i naturskønne omgivelser.

Skole og butikker er lukket, men i de senere år er en del børnefamilier tilflyttet. Borgernes samlingssted i byen ligger ved forsamlingshuset ved Ilbrovej. Her har Ilbro-Lørslev Idrætsforening baner og lokaler, der er p-pladser, og på sydsiden af Ilbrovej ovenfor byens sydligste teglværkssø er der indrettet en plads til Skt. Hans bål, grillplads m.v.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet