Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 803.5120.06
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Troldnæsvej/Møjensvej, Lørslev


Områdets betegnelse: 803.5120.06
Områdets anvendelse: Idrætsanlæg
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, med idræts- og fritidsfaciliteter.
Der må kun opføres bygninger med tilknytning til foreninger eller lignende, og som er nødvendig for områdets anvendelse til idræts- og fritidsformål.
I overensstemmelse med anvendelsen af området kan kommunen, give tilladelse til, at der i området opføres en hal med en bygningshøjde på 8,5 m.
Der skal tages hensyn til byafgrænsningen mod det omgivende landskab.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 25

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 6 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
07.03.1987 Lørslev (vedtaget)