Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 803.3120.04
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde ved Smutten og Møjensvej, Lørslev


Områdets betegnelse: 803.3120.04
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med mindre industri og håndværksvirksomhed m.v.
Der kan ikke etableres virksomhed som ved støj-, luft- eller støvforurening vil være til gene for omgivelserne.
Miljømæssig og visuel afskærmning i forhold til omkringliggende boligbebyggelse og det åbne land skal indgå i lokalplanlægning for området.
Der må ikke etableres boliger i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
07.02.1980 Lørslev (vedtaget)