Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 803.2110.07
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Blandet bolig og erhverv, vest for Nørregårdsvej, Lørslev


Områdets betegnelse: 803.2110.07
Områdets anvendelse: Blandet byområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til fremtidigt boligområde i sammenhæng med Ugiltvej 984A, Nørregårdsvej 1 og 3, alle i Lørslev. Området kan ikke selvstændigt bebygges.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for:

  • at området på længere sigt anvendes i sammenhæng med Ugiltvej 984A, Nørregårdsvej 1 og 3, alle i Lørslev.
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet