Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 802.2140.04
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Blandet bolig og erhverv, Tårsvej og Lendumvej, Lendum


Områdets betegnelse: 802.2140.04
Områdets anvendelse: Blandet bolig og erhverv
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til bolig- og erhvervsformål, med åben-lav boligbebyggelse, tilhørende kollektive anlæg, mindre ikke generende erhverv.
Der må ikke oprettes butikker i området.
Der skal tages hensyn til byafgrænsningen mod det åbne landskab.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
03.06.1981 Lendum (vedtaget)
03.09.1993 Lendum (vedtaget)