Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 802.1110.02
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Nygårdsvej/Falkevej/Skærumvej, Lendum


Områdets betegnelse: 802.1110.02
Områdets anvendelse: Boligområde - Åben lav
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav bebyggelse.
Der skal tages hensyn til byafgrænsningen mod det åbne landskab.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
03.02.1978 Lendum (vedtaget)
03.05.1981 Lendum (vedtaget)
03.08.1989 Lendum (vedtaget)