Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 801.4130.09
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde langs Hørmestedvej og Lærkevej, Hørmested


Områdets betegnelse: 801.4130.09
Områdets anvendelse: Mindre butiksområder
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, med boliger, offentlige formål og mindre erhverv.
Der gives mulighed for etablering af butikker med facade til Hørmestedvej.
Der skal tages hensyn til byafgrænsningen mod det omgivende landskab.

Jf. retningslinje 3.4 er den centrale del af byen udpeget til lokalcenter med mulighed for etablering af butikker med facade til Hørmestedvej. I området må der maksimalt etableres 3.000 m² bruttoetageareal og den enkelte dagligvarebutik eller udvalgsvarebutik må etableres med et bruttoetageareal på max. 1.000 m².

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 40
Tæt-lav: 40
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
02.15.2005 Hørmested (vedtaget)