Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 801.3120.05
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde omkring Spurvevej, Hørmested


Områdets betegnelse: 801.3120.05
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med mindre industri- og håndværksvirksomhed.
Under hensyn til områdets karakter som erhvervsområde kan der gives tilladelse til andre bygninger og anlæg, såfremt de ikke har en mere vidtrækkende miljømæssig vurdering end anmeldevirksomheder.
I takt med udbygningen i området skal der foretages miljømæssig og visuel afskærmning i forhold til omkringliggende boligbebyggelse.
Der må ikke etableres boliger i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
02.15.2005 Hørmested (vedtaget)