Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 801.2140.08
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Blandet bolig og erhverv omkring Hammerholtvej, Hørmested


Områdets betegnelse: 801.2140.08
Områdets anvendelse: Blandet bolig og erhverv
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til bolig- og erhvervsformål, med boliger, tilhørerende kollektive anlæg samt mindre ikke generende erhverv,
Der kan gives tilladelse til erhverv med lokal tilknytning efter følgende bestemmelser:
- at virksomheden ikke ved støj-, luft- eller støvforurening vil være til gene for omgivelserne,
- at konsekvensen af den erhvervsmæssig drift skal vurderes, f.eks. i forhold til den trafikale prioritering,
- at der kan stilles krav om afskærmning for at skærme boliger fra visuelle gener, støj og lignende.
Der skal tages hensyn til byafgrænsningen mod det omgivende landskab.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 40
Tæt-lav: 40
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
02.15.2005 Hørmested (vedtaget)