Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 801.2140.04
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde Hørmestedvej (Lagerhotel), Hørmested


Områdets betegnelse: 801.2140.04
Områdets anvendelse: Blandet bolig og erhverv
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål.
Erhverv kan tillades efter følgende bestemmelser:
- at virksomheden ikke ved støj-, luft- eller støvforurening vil være til gene for omgivelserne,
- at konsekvensen af den erhvervsmæssig drift skal vurderes for områder som trafikale forhold,
- at der kan stilles krav om afskærmning for at skærme boliger fra visuelle gener, støj og lignende,
Der skal tages hensyn til byafgrænsning mod det åbne landskab.
Der må ikke etableres boliger i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 80

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
02.14.2001 Hørmested (vedtaget)