Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 800.8111.08
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Vindmølleområde mellem Sønderskov og Ugilt


Områdets betegnelse: 800.8111.08
Områdets anvendelse: Vindmølleanlæg
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til vindmølleområde.

Planlægning for området skal sikre:

 • at møller skal have en minimums effekt på 3,0 MW pr. mølle, dvs. at der opføres så store og effektive møller som muligt,
 • at møller kan have en højde på maksimum 150,0 m målt fra terræn til vingespids i topposition,
 • at der kan opstilles minimum 4 og maksimum 6 møller,
 • at møller skal opstilles på en ret linje med samme indbyrdes afstand,
 • at der ikke kan opstilles andre møller eller opføres større tekniske anlæg indenfor vindmølle­området,
 • at adgang fra offentlig vej til vindmølleområdet sker fra Egebjergvej og landbrugsejendommen Egebjerg,
 • at tårn, møllehus og vinger er refleksfrie og i en lysgrå farve,
 • at rotoren har 3 vinger og drejer med uret rundt (når møllen betragtes med vinden i ryggen),
 • at forholdet mellem navhøjden og rotordiameteren skal ligge mellem 1:1,1 og 1:1,35,
 • at interne veje i området samt kranpladser ved den enkelte mølle udføres som grusveje/i grusbelægning,
 • at møller skal nedtages og fundament m.m. nedbrydes og fjernes, når den enkelte mølle ikke længere anvendes til elproduktion

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for:

 • at sikre områdets anvendelse til 4 - 6 store, effektive vindmøller.
Beskrivelse af området

Området er beliggende i landzone med anvendelse til jordbrugsformål. Jf. retningslinje 10.3 udgør området del af "værdifulde landbrugsområder", hvor der kan planlægges for anden anvendelse end den landbrugsmæssige. Jf. retningslinje 4.6.9 udlægges området til vindmølleområde.

Lokalplaner inden for området
800.8111-L01 (vedtaget)