Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 800.5121.02
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, golfbane ved Volstrupvej, Hørmested


Områdets betegnelse: 800.5121.02
Områdets anvendelse: Golfbaner
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål, med golfbane med tilhørende anlæg.
Området kan anvendes til en 18-hullers golfbane med tilhørende faciliteter.
Der må kun opføres og indrettes bebyggelse til klubfaciliteter, maskiner til banens drift samt én bolig for ejer, bestyrer el.lign.
Området skal være åbent for offentlighedens gående færdsel ad afmærkede stier i det omfang, det er foreneligt med golfspillet.
Banen skal anlægges under hensyn til de særlige naturværdier i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
02.16.2006 Hørmested (vedtaget)