Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 800.3120.01
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

800.3120.01 Erhvervsområde ved Vrejlev Klostervej 310, Tårs


Områdets betegnelse: 800.3120.01
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål i form af smede- og maskinvirksomhed med produktion og reparation af gyllevogne og andet maskinel til håndtering af husdyrgødning samt tilhørende udstillingsarealer, produktionshaller, administrations- og personalefaciliteter. 

Inden for planområdet må det opføres max. 4.800 m2 bebyggelse samt max. 500 m2 overdækkede arealer.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
800.3160-L03 (vedtaget)