Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 714.8130.02
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Teknisk anlæg, Renseanlæg ved Åsenvej, Sdr. Bindslev


Områdets betegnelse: 714.8130.02
Områdets anvendelse: Rensningsanlæg
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål, med tekniske anlæg for kloakforsyningen (pumpestation, forsinkelsesbassin, regnvandsbassin eller mindre renseanlæg).
Ny bebyggelse skal ske under hensyntagen til omgivelserne, herunder Sdr. Bindslev by og landskabet.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at fastholde området til tekniske anlæg.
Beskrivelse af området
Sdr. Bindslev Renseanlæg er beliggende på Åsenvej ved Sdr. Bindslev.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet