Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 712.2120.01
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Landsbyområde Gl. Bjergby/Bjergby Kirkeby


Områdets betegnelse: 712.2120.01
Områdets anvendelse: Landsbyområde
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boliger, offentlige formål, mindre erhverv og værkstedsvirksomhed samt øvrige erhvervsformål.
Der kan inden for området kun udøves virksomhed, som kan indpasses uden genevirkninger i forhold til forureningsfølsomme arealanvendelser.
Boligbebyggelse kan opførs i 1.5 etage.
For anden bebyggelse er der mulighed for 2 etager.
Nybyggeri/ om- og tilbygning skal tilpasses bedst muligt i landsbymiljøet.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav: 25
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil i Gl. Bjergby/Bjergby Kirkeby arbejde for:
- at der i landsbyen kan ske et vist byggeri,
- at sikre Bjergby Kirkes omgivelser mod byggeri, der kan virke skæmmende for kirken.
Beskrivelse af området
Gammel Bjergby består af beboelser omkring Skagen Landevej og Degnbølvej, samt højt og smukt beliggende kirke fra 1100-tallet, kirkegården, præsteboligen og et nyopført menighedshus. Det omgivende terræn er kuperet med vide udsigter. Særligt værdifuldt område er 'Præstegårdsbakkerne'.

Der er langs Skagen Lande Vej en del velbevarede huse.

Ved det tidligere plejehjem (?Solhjem?) findes samling af den lokale selvlærte naivist Peter Jensens dyreskulpturer (?Peterspladsen?).
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet