Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 710.5120.02
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Idrætsområdet Asdal Sognegård, Asdal/Allingdam


Områdets betegnelse: 710.5120.02
Områdets anvendelse: Idrætsanlæg
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål, med idrætsområde med tilhørende servicefaciliteter.
Bebyggelse og anlæg skal udformes under hensyntagen til natur- og beplantningsforholdene.
Beplantningsbælter skal etableres efter en samlet plan for området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 10

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet