Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 707.8110.19
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Teknisk anlæg, Kraftvarmeværk ved Løgtenvej, Tversted


Områdets betegnelse: 707.8110.19
Områdets anvendelse: Forsyningsanlæg
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål, med forsyningsanlæg (kraftvarmeværk).

Kommunen kan tillade, at enkelte bygninger og bygningsdele kan opføres højere, såfremt særlige hensyn til indretning og drift nødvendiggør det (skorsten el. lign.).


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for:

  • At skabe et attraktivt område for energianlæg der producerer vedvarende energi.
  • At området udvikles med respekt for naboer samt natur og landskab.
Beskrivelse af området

Området ligger i Tversted og omfatter det eksisterende Tversted Kraftvarmeværk og et område øst for kraftvarmeværket, som anvendes til landbrugsareal med græs.

Lokalplaner inden for området
707.8110-L02 (vedtaget)