Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 707.7130.17
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Offentligt område, Mariebo, Tversted


Områdets betegnelse: 707.7130.17
Områdets anvendelse: Sociale institutioner
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, med ældrecenter med dagcenter, ældreboliger m.v.
Karakteren af eksisterende bebyggelse langs med Tannisbugtvej skal fastholdes.
Ved om- og tilbygninger skal der stilles særlige krav til bebyggelsens arkitektur for at tilgodese rammerne om et kreativt opholds- og boligmiljø.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
4 TVERSTED (vedtaget)
783.1 TVERSTED (vedtaget)