Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 707.7110.16
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Offentligt område, Tversted Skole, Tversted


Områdets betegnelse: 707.7110.16
Områdets anvendelse: Uddannelsesinstitutioner
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, med skole og aktivitetshus, undervisnings-, børnepasnings-, opholds-, sports- og andre fritidsaktiviteter.
Ved om- og tilbygninger skal der stilles særlige krav til bebyggelsens arkitektur, for at tilgodese rammerne om et kreativt undervisnings- og aktivitetsmiljø.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet