Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 707.5150.15
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Klitgården, Tversted


Områdets betegnelse: 707.5150.15
Områdets anvendelse: Rekreativt område
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til ferie- og fritidsformål, med turist-, fritids- og udstillingsvirksomhed.
Ny bebyggelse samt om- og tilbygninger skal opføres i en arkitektur, der bedst muligt tilgodeser rammerne om et aktivt og kreativt fritidsmiljø, både for områdets daglige brugere og for ferierende.
Der skal sørges for rigelig med afskærmende beplantning mod alle sider, herunder mod Skolevej og Skagensvej.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet