Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 707.5131.13
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Aabo Camping ved Aabovej, Tversted


Områdets betegnelse: 707.5131.13
Områdets anvendelse: Campingplads
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til campingplads med tilhørende fritids- og servicefaciliteter herunder mindre butikker til områdets forsyning med dagligvarer, sports- og legefaciliteter samt vandland.

Der må etableres maks. 60 campinghytter.
Campinghytterne skal opføres etapevis. Det er et vilkår, at lokalplanens delområde II A er fuldt udbygget, før udbygningen af delområde II B må påbegyndes.
Bygningshøjde på campinghytter: 4 meter

Vejadgangen til campingpladsen er fra Åbovej.

Zonestatus
Matrikelnumrene 8-ax, 8-cæ, 8-cø og 8-da Tversted By, Tversted er beliggende i byzone.
Matrikelnumrene 8-ac, 8-bi, 8-ct, 82-a og 82-d er beliggende i landzone.
Der sker ikke ændring af zoneforholdene ved lokalplanens vedtagelse.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for at:

  • Turismen skal udvikles på et bæredygtigt grundlag og skal ske i respekt for værdierne i landskabet, naturen og kulturarven samt under hensyntagen til lokalbefolkningen i ferieområderne.
  • Kommunen skal være et levende turistmål med gode, varierede oplevelser og bredspektrede overnatningstilbud herunder større hotel- og konferencecenter.
Beskrivelse af området

Området er beliggende i den vestlige del af Tversted og er dels omkranset af bebyggelse (sommerhuse og helårsbeboelser), dels af Tversted Å og naturområderne omkring denne. Området er ca. 13.3 ha. og er beliggende dels i landzone, dels i byzone.

Området anvendes i dag primært til campingpladsformål med tilhørende faciliteter, herunder vandland.

Området har adgang fra Åbovej som munder ud i Tannisbugtvej.

Lokalplaner inden for området
707.5131-L01 (vedtaget)