Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 707.5130.14
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Hotelbebyggelse (Tversted Kro), Tversted


Områdets betegnelse: 707.5130.14
Områdets anvendelse: Feriecentre
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til ferieformål, med hotel m.v.
Bebyggelsens art: Sluttet bebyggelse langs med Tannisbugtvej.
Karakteren af eksisterende bebyggelse skal fastholdes.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
796.1 TVERSTED (vedtaget)