Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 707.5130.11
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Hotel Tannishus, Tversted


Områdets betegnelse: 707.5130.11
Områdets anvendelse: Feriecentre
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til ferieformål, med hotel m.v.
Bebyggelsens art: Sluttet bebyggelse langs med Tannisbugtvej.
Karakteren af eksisterende bebyggelse skal fastholdes.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 30

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12 m
Max etager: 3 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
3 TVERSTED (vedtaget)
792.1 TVERSTED (vedtaget)