Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 707.4110.08
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Bymidte ved Tannisbugtvej og Gl. Skagensvej, Tversted


Områdets betegnelse: 707.4110.08
Områdets anvendelse: Bycenter
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til butikker, kontorer, liberale erhverv, off. og private servicevirksomheder samt beboelse. Der kan ikke i området indrettes/etableres yderligere værtshuse, diskoteker m.v. Kommunen kan give tilladelse til mindre ikke generende værkstedsvirksomhed i tilknytning til den enkelte butik.

Karakteren af eksisterende og sluttet bebyggelse lang med Tannisbugtvej skal fastholdes, evt. gennem bevaringsplanlægning.

Placering af ny bebyggelse (hovedhuset) langs med Tannisbugtvej skal ligge ud til og parrallellt med Tannisbugtvej.

For bymidteområdet, der jf. retningslinje 3.1 er udpeget med henblik på etablering af detailhandel, fastsættes en samlet ramme til nybyggeri og omdannelse på 500 m² for planperioden, dog eksklusiv butik, galleri og salg af egne varer, der etableres i tilknytning til indehaverens egen bolig.

Dagligvarebutik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 1.500 m² og udvalgsvarebutik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 1.000 m².


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
1 TVERSTED -UGGERBY (vedtaget)
20.050-01 (vedtaget)