Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 707.3120.09
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, lettere industri ved Skagensvej/Tannisbugtvej/Bindslevvej, Tversted.


Områdets betegnelse: 707.3120.09
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til kontorer, liberale erhverv, off. og private servicevirksomheder samt beboelse. Der kan ikke i området indrettes/ etableres værtshuse/ diskoteker m.v.

Karakteren af eksisterende og sluttet bebyggelse langs med Tannisbugtvej og Bindslevvej skal fastholdes, evt. gennem bevaringsplanlægning.

Bebyggelsen skal udformes under hensyntagen til Tversted kirken og kirkens omgivelser.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 25

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet