Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 707.2140.06
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Blandet bolig og erhverv ved Tannisbugtvej, Tversted


Områdets betegnelse: 707.2140.06
Områdets anvendelse: Blandet bolig og erhverv
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til bolig- og erhvervsformål, med åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse (helårsbeboelse) med tilhørende kollektive anlæg og institutioner, mindre udvalgsvarebutikker og enkelte andre servicevirksomheder (mindre restaurationsvirksomheder el.lign.), samt ikke generende værkstedsvirksomhed langs med Tannisbugtvej, hvor virksomhedens indehaver beboer den pågældende ejendom. Der kan ikke i området indrettes/etableres yderligere værtshuse, diskoteker, m.v.

Placering af udhuse, garager m.v. langs med Tannisbugtvej kan kun ske med kommunens tilladelse. Hoved-huset skal ligge ud til og parallelt med Tannisbugtvej. Karakteren af eksisterende bebyggelse langs med Tannisbugtvej skal fastholdes evt. gennem bevaringsplanlægning.

Turistservicefaciliteter langs med Tannisbugt skal underbygge den overordnede målsætning om familieturisme og kvalitativ turisme, og skal således vurderes under hensyntagen til den helhedskarakter der søges skabt/opretholdt i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav: 40
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
1 TVERSTED -UGGERBY (vedtaget)
711.1 TVERSTED (vedtaget)
722.1 TVERSTED (vedtaget)
722.2 TVERSTED (vedtaget)
722.3 TVERSTED (vedtaget)