Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 707.1140.04
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Skolevej, Tversted


Områdets betegnelse: 707.1140.04
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav og tæt-lav bebyggelse.
Bebyggelsens omfang og placering skal ske under hensyntagen til natur-, terræn- og beplantningsforholdene. Langs med Skolevej skal der arbejdes med en arkitektur, som gør Skolevejen oplevelsesrig. Bebyggelsen skal etapevis udgøre en helhed.
Bolig- og adgangsveje skal anlægges på en sådan måde, at der etableres sikre gang- og cykelstiforbindelser.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav: 40
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
725.1 TVERSTED (vedtaget)