Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 707.1110.22
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted


Områdets betegnelse: 707.1110.22
Områdets anvendelse: Boligområde - Åben lav
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav bebyggelse. Bebyggelsens omfang og placering skal ske under hensyntagen til natur-, terræn- og beplantningsforholdene. Området skal udgøre et grønt boligområde med beplantning omkring den enkelte grund. Områdets boliger forudsættes opført i overensstemmelse med Bygningsreglementets krav til helårsboliger samt lavenergibyggeri.

Max. bygningshøjde 5,0 m – dog 5,5 m hvis tag er stråtag


Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for:

  • At forskellige boligformer i og omkring Tversted (helårsboliger, fritidshuse og sommerhus) kan medvirke til at opretholdelse byen som et attraktivt og levende byområde for fastboende og turister, herunder fastholde detailhandel med dagligvarebutikker.
  • At området skal udgøre et grønt boligområde med beplantning omkring den enkelte grund.
Beskrivelse af området

Området ligger på østsiden af Skolevej. Mod nord ligger området op ad et eksisterende
sommerhusområde, mod øst og syd mod det åbne land i landzone, og mod vest på
den anden side af Skolevej til areal ved Klitgården og ældre boligområde på
begge sider af Gl. Skagensvej. Den nordlige halvdel er i 2008 overført til
byzone med henblik på anvendelse til boligformål.

Lokalplaner inden for området
707.1110-L03 (vedtaget)